Witamy w e^4

— tools in higher Education for an Embodied & creative Energy Education

PROJEKT

CELE

DZIAŁANIA

REZULTATY

ZASOBY

PARTNERZY

O Projekciee^4

Czujemy pilną potrzebę zarówno wspierania jak i reformowania edukacji nauczycieli szkół podstawowych i średnich w instytucjach akademickich w kwestiach dotyczących energii.

Email

UNIJNY NUMER REFERENCYJNY PROJEKTU

ERASMUS PLUS – HE – INNOVATION
PIERWSZY NABÓR 2021
Numer porozumienia:
2021-1-IT02-KA220-HED-000032259

AKTUALNOŚCI

SOCIAL MEDIA e^4

Email

POROZUMIENIE EU

2021-1-IT02-KA220-HED-000032259

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ KA220-HED – Współpraca partnerska w szkolnictwie wyższym

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tworzenia tej publikacji nie oznacza akceptacji jej treści, które stanowią odzwierciedlenie poglądów wyłącznie ich autorów i Komisja nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiegolwiek wykorzystanie tej publikacji i informacji w niej zawartych.