PLATFORMA

DOSTĘPNA W 2023 R

Naszym celem jest uruchomienie platformy w 2023 r. Obserwuj nasze socialmedia po więcej informacji!

SOCIAL MEDIA e^4

PLATFORMA

ODWIEDŹ INTERAKTYWNĄ PLATFORMĘ TWÓRCZĄ

Email

POROZUMIENIE EU

2021-1-IT02-KA220-HED-000032259

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ KA220-HED – Współpraca partnerska w szkolnictwie wyższym

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tworzenia tej publikacji nie oznacza akceptacji jej treści, które stanowią odzwierciedlenie poglądów wyłącznie ich autorów i Komisja nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiegolwiek wykorzystanie tej publikacji i informacji w niej zawartych.