Polityka Prywatności

Państwa prywatność ma dla nas znaczenie.

Przedstawiamy dowody, oceniamy postępy i łączymy interesariuszy. Wzmacniamy także głos naszych partnerów oraz kształtujemy okoliczności do wymiany doświadczeń nabytych w projekcie i działań służących rozwijaniu narzędzi projektu.

Kluczowym dla misji projektu jest dążenie do zachowania przejrzystości odnośnie danych, jakie zbieramy na temat każdego rodzaju użytkowników, tego jak są te dane wykorzystywane oraz z kim dzielone. Ta Polityka Prywatności ma zastosowanie, gdy korzystasz z naszych usług tak jak opisano poniżej. Korzystając z witryny e^4 bądź to ogólnie bądź też rejestrując się jako użytkownik naszych usług, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych tak, jak to jest określone w tej Informacji o Ochronie Prywatności. Naszym użytkownikom oferujemy wybór odnośnie tego, jakie dane zbieramy, jak ich używamy i jak się nimi dzielimy zgodnie z opisem zawartym w Polityce Prywatności i Warunkach Użytkowania.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Jesteśmy oddani ochronie i poszanowaniu Twojej prywatności, dlatego będziemy używać Twoich inofmacji osobistych wyłącznie do:

 • dostarczania i ulepszania naszych usług dla Ciebie
 • sporządzania anonimowych statystyk, np. statystyk wykorzystania witryny
 • dostarczania spersonalizowanych treści
 • zarządzania naszymi relacjami z Tobą i innymi interesariuszami
 • przetwarzania i odpowiadania na zapytania
 • wypełniania naszych zobowiązań prawnych
 • innych uzasadnionych celach biznesowych

Cele przetwarzania danych

 

 

Przetwarzanie danych dotyczy następujących kategorii danych:

 

 • W przypadku rejestracji do naszych usług, są to dane wymagane takie jak:
  • Nazwisko, imię, data urodzenia, tytuł naukowy, narodowość, płeć, uczestnictwo i rola w wydarzeniach, miejsce urodzenia
  • Dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy)
  • Dokument tożsamości ze zdjęciem (w przewidzianych przypadkach)
  • Adres pocztowy
  • Formularze kontaktowe i biuletynowe (newsletterowe)
  • Status subskrypcji na Wydarzenia oraz do usług platform instruktażowych online

 

 • Dane wprowadzane do formularzy będą przechowywane bezterminowo i mogą być wykorzystywane w naszych kampaniach mejlingowych.

 

 

 • Jeżeli konkretna wiadomość zostanie wysłana wraz z formularzem, może zostać skierowana do Zainteresowanej Strony w razie potrzeby w celu podjęcia działań następczych. W dowolnym momencie możesz poprosić o usunięcie z bazy danych, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji w biuletynie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres znajdujący się na dole biuletynu.

Jak i dlaczego udostępniamy Twoje informacje

Należy pamiętać, że czasami możemy być zobowiązani do udostępniania Twoich danych stronom trzecim, które świadczą nam usługi lub w naszym imieniu.

Obejmuje to następujące sytuacje:

  • zlecanie usługi na zewnątrz, na przykład gromadzenie danych internetowych
  • wykorzystywanie zdjęć i filmów z wydarzeń e^4 do nagłaśniania naszej pracy (działania upowszechniające), na przykład poprzez hosting ich na naszej stronie internetowej, w publikacjach, broszurach, serwisach zewnętrznych stron internetowych oraz w mediach społecznościowych. Może to obejmować reklamę we współpracy z organizacjami zewnętrznymi
  • w celu potwierdzenia lub aktualizacji podanych przez Ciebie informacji
  • aby dostarczyć Ci ważnych informacji, poinformować Cię o wydarzeniach lub poinformować Cię o naszych usługach
  • w innych celach ujawnionych podczas lub przed zebraniem informacji

Podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, że wszystkie takie podmioty utrzymują Twoje dane osobowe w tajemnicy i bezpieczeństwie oraz że dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do określonych celów, o których Cię poinformowaliśmy.

Ujawnimy informacje innym stronom trzecim dopiero po wyrażeniu przez Ciebie zgody, poprzez umowę o wyłączeniu odpowiedzialności z każdym partnerem lub interesariuszem prowadzącym tego rodzaju działalność, lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.

Poufność

Przyjmujemy do wiadomości, że informacje, które podajesz, mogą być poufne. Nigdy nie sprzedamy ani nie wypożyczymy Twoich danych. Nie rozpowszechniamy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim,z wyjątkiem naszych usługodawców z podpisaną umową, jak ujawniono w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Zachowamy poufność i ochronimy Twoje dane zgodnie z naszą Informacją o ochronie prywatności i obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie UE 2016/679 – Podstawowe rozporządzenie UE o ochronie danych – Prawo o ochronie danych). Z tego powodu wszystkie nasze dane i procesy opierają się na europejskich dostawcach usług rządzonych przez wyżej wymienione przepisy RODO UE.

Twoje prawa

Masz prawo ubiegać się o kopię informacji, które posiadamy o Tobie, pisząc do nas, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Nazywa się to żądaniem dostępu osoby, której dane dotyczą. Nazywa się to żądaniem dostępu osoby, której dane dotyczą. Możemy wymagać od Ciebie dalszych informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed ujawnieniem Ci jakichkolwiek danych osobowych.

Masz również prawo do poprawienia wszelkich niedokładnych informacji o Tobie. Chcemy mieć pewność, że Twoje dane są dokładne i aktualne i możemy od czasu do czasu kontaktować się z Tobą, aby je zweryfikować.

Możesz poprosić nas o poprawienie lub usunięcie wszelkich informacji, które Twoim zdaniem nie są już aktualne. Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych, jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek poprawki do swoich danych. Ponadto możesz poprosić na piśmie, korzystając z poniższych danych kontaktowych, aby usunąć możliwe do zidentyfikowania Zdjęcia z publicznego dostępu i / lub wykorzystania.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji

Jeśli otrzymasz od nas materiały marketingowe, możesz wycofać swoją zgodę na ich przesłanie przez nas w dowolnym momencie i bezpłatnie, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Kilka przydatnych referencji, którymi możemy się podzielić

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Wdrażamy komercyjnie akceptowalne zabezpieczenia mające na celu ochronę Twoich danych, takie jak HTTPS. Regularnie monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych luk w zabezpieczeniach i ataków.

Ponadto korzystamy wyłącznie z usług usługodawcy prowadzącego działania w celu zapisywania danych tylko na terytorium europejskim. Jednak żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna (ze względu na ryzyko ingerencji w dane, włamania lub niezabezpieczonych urządzeń po stronie użytkownika).

Należy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ujawnienie informacji z powodu błędów w transmisji danych i / lub nieautoryzowanego dostępu osób trzecich, które nie zostały przez nas spowodowane (np. włamanie się na konta e-mail lub telefon, przechwycenie faksów).

Pliki cookie (ciasteczka)

Pliki cookie to pliki używane przez większość stron internetowych, które zawierają niewielkie ilości danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera.

Strona internetowa e^4 wykorzystuje pliki cookie do automatycznego zbierania informacji. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany.

Pliki cookie zbierają informacje o użytkowniku, takie jak adresy protokołu internetowego (IP), nawigacja po stronie, używane oprogramowanie i spędzony na stronie czas, a także inne podobne informacje. Zostaną one zanonimizowane, aby użytkownik nie został wyraźnie zidentyfikowany.

Informacje będą przechowywane i analizowane w celu wewnętrznej analizy ruchu na stronie internetowej.

Zmiany i aktualizacje

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od lipca 2022 r. i będzie obowiązywać do momentu jej aktualizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie i powinnaś/powinieneś okresowo sprawdzać niniejszą Politykę Prywatności.

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, powiadomimy Cię o tym, umieszczając wyraźne powiadomienie na naszej stronie internetowej.

Dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu przez nas jakichkolwiek modyfikacji Polityki Prywatności na tej stronie będzie oznaczać potwierdzenie modyfikacji i zgodę na przestrzeganie i związanie się zmodyfikowaną Polityką prywatności.

Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszą Informacją o ochronie prywatności lub jeśli chcesz skontaktować się z nami w celu skorzystania ze swoich praw określonych w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: dpo@energy4teachers.eu

SOCIAL MEDIA e^4

PLATFORMA

ODWIEDŹ INTERAKTYWNĄ PLATFORMĘ TWÓRCZĄ

Email

POROZUMIENIE EU

2021-1-IT02-KA220-HED-000032259

ZASOBY

Biuletyn
Informacje prasowe
Inne materiały

O.

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ KA220-HED – Współpraca partnerska w szkolnictwie wyższym

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tworzenia tej publikacji nie oznacza akceptacji jej treści, które stanowią odzwierciedlenie poglądów wyłącznie ich autorów i Komisja nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiegolwiek wykorzystanie tej publikacji i informacji w niej zawartych.