O.

O projekcie e^4

Partnerzy

Wiadomości

Zasoby

Platforma

O Projekcie

e^4 ma na celu zarówno wspieranie, jak i i reformowania kształcenia nauczycieli (szkół podstawowych i średnich) w instytucjach akademickich w kwestiach dotyczących energii, wspieranie nowych pomysłowych metod nauczania, aby ułatwić studentom przekazywanie wiedzy naukowej dotyczącej energii. Nauczyciele będą zdolni do dostosowywania metod nauczania do zdolności uczenia się nowego pokolenia oraz do zapotrzebowania na umiejętności, oraz kształcić i uwrażliwiać swoich uczniów na dbałość o środowisko naturalne i pomoc w walce ze zmianami klimatycznymi i technologicznymi. Ponadto czujemy potrzebę, aby instytucje akademickie odpowiedzialne za kształcenie nauczycieli dotarły do szerszej społeczności i stały się znaczącym partnerem w sieci z firmami, organizacjami i instytucjami pracującymi nad naszą przyszłością energetyczną.

W tym celu zamierzamy stworzyć (1) innowacyjne materiały do kształcenia nauczycieli, aby podnieść kwalifikacje nauczycieli z nowymi narracjami i pomysłowymi podejściami do nauczania i edukacji naukowej oraz (2) sieć instytucji akademickich i zewnętrznych interesariuszy zajmujących się praktycznie sprawami energii. Rezultaty tego projektu – tak materiały dydaktyczne do kursów uniwersyteckich jak dostęp do środków, wiedzy i możliwości zapewnianych przez sieć – zostaną udostępnione na dedykowanej platformie internetowej.

CELE

I

Opracować i/lub wzbogacić programy studiów (w kształceniu nauczycieli szkół podstawowych i średnich), stosując podejście oparte na „narzędziach wyobraźni”, ułatwienie przekazywania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów wiedzy naukowej dotyczącej energii.

II

Szkolić pracowników naukowych odpowiedzialnych za kształcenie nauczycieli w innowacyjnych pedagogiach i metodach nauczania przedmiotów ścisłych (włącznie z wykorzystywaniem stosownych pomocy i materiałów).

III

Wspierać wzmacnianie umiejętności w zakresie nauki w obywatelach Unii Europejskiej i specjalistach w celu podejmowania świadomych wyborów oraz wykorzystywania kreatywności i krytycznego sposobu myślenia do przyczynienia się do zmniejszenia emisji CO2 do poziomu celów EU 2050.

IV

Podnosić kwalifikacje przyszłych nauczycieli nauk ścisłych dzięki nowym podejściom do nauczania w celu zachęcania dziewcząt do podejmowania karier naukowych i zwalczania stereotypów płciowych w STEM.

V

Promować partnerstwa w uczeniu i kształceniu pomiędzy uniwersytetami a prywatnym sektorem energetycznym.

DZIAŁANIA

Tworzenie wytycznych dla sieci partnerstw akademickich i prywatno-publicznych

“Fantazyjny” Program Kształcenia do uczenia poprzez pomysłowe narzędzia

Interaktywna platforma sieciowa wspierająca Program Kształcenia oraz Sieć

REZULTATY

Zwiększone kompetencje i umiejętności kadry partnerów

Zwiększone kompetencje nauczycieli szkół podstawowych i średnich: 20 nauczycieli (po 5 z każdego z 4 krajów biorących udział w projekcie) będzie brało udział w międzynarodowej sesji szkoleniowej w celu zapoznania z proponowanymi zajęciami warsztatowymi

30 przyszłych nauczycieli z każego z państw dołączy do lokalnego testowania oraz zaimplementuje pełne testowanie kursu mieszanego (zajęcia oparte na internecie i oprogramowaniu plus zajęcia warsztatowe) Spodziewamy się, że 75-85% nauczycieli biorących w tym udział będzie kobietami Dzięki lokalnemu testowaniu, projekt obejmie swoim zasięgiem około 1000 uczniów w 4 krajach

Wytworzenie przemian w podejściu do kształcenia na każdym poziomie: na poziomie uniwersyteckim, ulepszanie podejścia nauczycieli akademickich do nauczania przedmiotów ścisłych a także łączenie kursów online z zajęciami stacjonarnymi, zwiększając skuteczność zajęć akademickich

na poziomie szkolnym, wspieranie nauczycieli szkolnych i nauczania ustawicznego w motywacji do i zaangażowaniu w nowe metody twórczego nauczania doprowadzi do innowacji w programach nauczania szkolnego

na poziomie szkoły podstawowej, zachęcając uczniów do dbania o środowisko naturalne oraz do przeciwdziałania zmianom klimatycznym i technologicznym poprzez kreatywne metody nauczania

SOCIAL MEDIA E^4

PLATFORMA

ODWIEDŹ INTERAKTYWNĄ PLATFORMĘ TWÓRCZĄ

Email

POROZUMIENIE EU

2021-1-IT02-KA220-HED-000032259

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ KA220-HED – Współpraca partnerska w szkolnictwie wyższym

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tworzenia tej publikacji nie oznacza akceptacji jej treści, które stanowią odzwierciedlenie poglądów wyłącznie ich autorów i Komisja nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiegolwiek wykorzystanie tej publikacji i informacji w niej zawartych.