Partnerzy

Partnerami projektu są instytucje szkolnictwa wyższego oraz inne instytucje szkoleniowe prowadzące zajęcia w tematyce nauk ścisłych, zajmujące się szkoleniem nauczycieli i/lub biegłe w innowacyjnych metodologiach szkoleniowych. Projekt ten spełnia potrzeby partnerstwa i celów, jak podkreślono powyżej, poprzez innowacyjne podejście metodologiczne oparte na szkoleniu nauczycieli nauczania początkowego i kształcenia ustawicznego w twórczym i narratywnym podejściu do nauczania i uczenia przedmiotów ścisłych, sprzyjającym wyobraźnię w obrębie klasy.

UNIBZ - WŁOCHY

Libera Università di Bolzano (Wolny Uniwersytet Bolzano; UNIBZ) jest publicznym, niefinansowanym przez państwo, uniwersytetem założonym w 1997 r. zlokalizowanym na skrzyżowaniu pomiędzy włoskim i niemieckim światem kulturalno-ekonomicznym. W zakresie nauczania, Wydział Edukacji oferuje 3 kierunki studiów licencjackich, 4 studiów magisterskich i program doktorancki. Szereg studiów podyplomowych uzupełnia możliwości szkoleniowe dalszego rozwijania i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

InEuropa srl - WŁOCHY

InEuropa Srl to włoska spółka założona w styczniu 2006 przez ekspertów uprzednio pracujących nad projektami UE w celu wspierania organizacji publicznych i prywatnych oraz stowarzyszeń w korzystaniu z możliwości finansowania z UE.

InEuropa opracowała nowatorskie podejście identyfikujące projekt jako proces zmian. Przez ponad 10 lat, InEuropa była Italian Antenna of the Global Action Plan International, promując i wdrażając projekty będące w stanie generować zmiany w postawach wobec zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim w szkołach.

www.progettareineuropa.com

ESCIENCIA - HISZPANIA

Esciencia Eventos Cientificos S.L. zajmuje się zarządzaniem i organizacją projektów popularyzujących naukę. Spółka oferuje szczegółowe usługi konsultingowe w zakresie komunikacji naukowej dla przekazu wyników badań oraz projektowanie i produkcję programów dydaktycznych dla szkół i młodzieży. Wyróżnia się innowacyjnością narzędzi wykorzystywanych w popularyzacji nauki, profesjonalnym zaangażowaniem i zdolnościami do zarządzania projektami różnej skali. Jedną z naszych najważniejszych wartości jest dział R&D, odpowiedzialny za tworzenie nowych działań o maksymalnym rygorze naukowym, dostosowanych do różnych odbiorców i treści.

www.esciencia.es

SITES LtD. - IRLANDIA

SITES Ltd. – Sustainable Innovation Technologies Services (Zrównoważone Innowacje, Technologie i Usługi) – jest start-upem specjalizującym się w konsultingu w zakresie zrównoważonych innowacji, innowacji zarządzania oraz strategiach innowacyjności dla badaczy oraz małych i średnich przedsiębiorstw z sektora czystych technologii. Jego usługi obejmują badania i prognozy rynku, globalne analizy branżowe i mapowanie interesariuszy, co pozwala klientom sprostać kluczowym wyzwaniom i wykorzystać strategiczne możliwości.

SITES Ltd. pasjonuje się innowacjami, badaniami naukowymi i współpracą z globalnymi klientami w celu osiągania wybitnych zrównoważonych wyników i stosowania zwycięskich strategii innowacji.

www.sinnovations.org

UV - HISZPANIA

Uniwerystet w Walencji (założony w 1499 r.) jest obecnie jednym z największych, najstarszych i najbardziej zróżnicowanych uniwersytetów w Hiszpanii.

Uznawany jest za jeden z najwybitniejszych hiszpańskich uniwersytetów zarówno w rankingach krajowych jak i międzynarodowych.

Ma doświadczenie w rozwoju i zarządzaniu ponad 150 projektami europejskimi w następujących ramach: Europejskich Programach Ramowych (I do VII) w Zakresie Badań i Rozwoju Technologii, HORIZON 2020, Programu Uczenia Ustawicznego (Erasmus, Socrates, Leonardo) roaz Erasmus+, działając w charakterze zarówno koordynatora jak i instytucji partnerskiej.

www.uv.es

DCU - IRLANDIA

Instytut Edukacji Uniwersytetu w Dublinie (Dublin City University) reprezentuje największy organ ekspercki w zakresie edukacji i jest jedynym wydziałem edukacji w Irlandii. School of STEM Education, Innovation and Global Studies (SEIGS) Uniwersytetu w Dublinie DCU wpływa na zróżnicowany zakres programów nauczania i badawczych w zakresie edukacji STEM. Instytut Edukacji posiada znaczącą wiedzę i doświadczenie w zakresie nauczania i badań w tematyce Edukacji o Zmianach Klimatu. Członkowie Szkoły są stale zaangażowani w zapewnianie innowacyjnego, wysokiej jakości i opartego na badaniach naukowych wykształcenia w zakresie zmian klimatu dla studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz studentów studiów podyplomowych.

www.dcu.ie

UNIMORE - WŁOCHY

Wydział Edukacji i Nauk Humanistycznych (DEH) Uniwersytetu Modeny i Reggio Emilia (UNIMORE) gości ekspertów edukacji nauk ścisłych i matematyki i skupia większość z dyscyplin STEAM. Począwszy od 2010 r., co dwa lata DEH organizuje konferencję “Innowacje w nauczaniu przedmiotów ścisłych dla szkół podstawowych i przedszkoli, na skrzyżowaniu między naukami ścisłymi a humanistycznymi”. DEH założył także Centrum dla Metafory i Narracji w Nauce: Twórcze Podejścia do Uczenia i Komunikacji (Centre for Metaphor and Narrative in Science; MANIS) w celu promowania interdyscyplinarnych badań nad rolą metafory i narracji w popularyzacji nauki, nauczaniu przedmiotów ścisłych i matematyki.

www.unimore.it

UMK - POLSKA

Zakład Dydaktyki Fizyki (ZDF) UMK jest jednym z niewielu w Polsce, w którym nauczyciele mogą rozwijać i unowocześniać swoje umiejętności w obrębie studiów podyplomowych i doktoranckich. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej jest jednym z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powstał we wrześniu 1993 r. z podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na trzy wydziały. W ostatnich latach, ZDF wydał kilkanaście podręczników fizyki, astronomii i dydaktyki fizyki oraz wiele artykułów popularno-naukowych z fizyki, klimatologii, nauk o Ziemi i alternatywnych źródeł energii.

www.fizyka.umk.pl

Zbudowane przez nas partnerstwo zawiera wszystkie składniki potrzebne do osiągnięcia celów projektu: wszyscy partnerzy uniwersyteccy (UNIBZ, UMK, DCU, UNIMORE i UV) to departamenty i wydziały edukacyjne, których misją jest kształcenie nauczycieli szkół podstawowych i/lub średnich przygotowujących się do zawodu i dokształcających się. Wszyscy mają specyficzne umiejętności pedagogiczne w zakresie przedmiotów naukowych i doświadczenie w opracowywaniu zasobów edukacyjnych, którymi mogą dzielić się z innymi. Korzyści, jakie wnoszą do projektu, polegają na ich zainteresowaniu innowacyjnym sposobem nauczania przedmiotów ścisłych na swoich kursach, poprzez umożliwienie nauczycielom rozwijania wyobraźni i kreatywności na zajęciach. InEuropa ma fundamentalne znaczenie dla swojego doświadczenia w zakresie grywalizacji i komunikacji, a także pracy ze szkołami na poziomie europejskim. SITES ma kluczowe znaczenie ze względu na swoją wiedzę z zakresu ITC oraz zdolność do dostarczania platformy internetowej i rozwijania oprogramowania. Esciencia ma doświadczenie w grywalizacji i ma duże doświadczenie w ułatwianiu kobietom zaangażowania w tematy naukowe i kariery.

SOCIAL MEDIA e^4

PLATFORMA

ODWIEDŹ INTERAKTYWNĄ PLATFORMĘ TWÓRCZĄ

Email

POROZUMIENIE EU

2021-1-IT02-KA220-HED-000032259

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ KA220-HED – Współpraca partnerska w szkolnictwie wyższym

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tworzenia tej publikacji nie oznacza akceptacji jej treści, które stanowią odzwierciedlenie poglądów wyłącznie ich autorów i Komisja nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiegolwiek wykorzystanie tej publikacji i informacji w niej zawartych.