ZASOBY

Rezultaty Projektu – zarówno materiały dydaktyczne do kursów uniwersyteckich jak i dostęp do materiałów, wiedzy i możliwości oferowanych przez sieć partnerską – będą dostępne.

NINIEJSZA STRONA JEST CIĄGLE AKTUALIZOWANA O NOWE ZASOBY

e^4

MATERIAŁ PROMOCYJNY

FLYER
BROCHURE

BIULETYNY

NR1

KOMUNIKATY PRASOWE

Czy masz jakieś pytania odnośnie materiałów?

SOCIAL MEDIA e^4

PLATFORMA

ODWIEDŹ INTERAKTYWNĄ PLATFORMĘ TWÓRCZĄ

Email

POROZUMIENIE EU

2021-1-IT02-KA220-HED-000032259

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ KA220-HED – Współpraca partnerska w szkolnictwie wyższym

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tworzenia tej publikacji nie oznacza akceptacji jej treści, które stanowią odzwierciedlenie poglądów wyłącznie ich autorów i Komisja nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiegolwiek wykorzystanie tej publikacji i informacji w niej zawartych.